Què és?

És l’especialitat odontològica que estudia la prevenció, diagnòstic i tractament de les genives, que són el suport de les dents i no sempre en tenim la cura necessària. Una manca de control pot desencadenar una malaltia periodontal com la gingivitis i/o piorrea, que causen moltes molèsties, afecten a l’estètica i, en el pitjor dels casos si hi ha molta infecció, poden causar la pèrdua de peces dentals. Es requereix la intervenció del periodoncista per fer un tractament de RyA (raspat i allisat) amb anestèsia. Un RyA permetrà que el teixit gingival es recuperi i torni a ser el nexe d’unió entre la dent i la geniva.

Després de la ingesta d’aliments es forma una placa bacteriana. Com que no tenim sempre la possibilitat de rentar-nos les dents i glopejar el col·lutori dental, la placa es converteix en l’enemic que destrueix dents i genives.

Tant la placa com el sarro provoquen inflamació i sagnat de les genives. Sota la geniva s’hi formen bosses periodontals on s’hi acumulen restes d’aliments difícils d’eliminar. Això causa més inflamació i destrucció parcial o total de l’os i desencadena la pèrdua de peces dentals.

És aconsellable fer visites periòdiques al dentista cada sis mesos. Qualsevol patologia diagnosticada i tractada a temps, fa que es puguin obtenir resultats satisfactoris i controlar la malaltia periodontal.

Una bona higiene bucal evita la formació de la placa bacteriana.