Treballem amb materials bio-compatibles

No es pot concebre la bellesa sense salut. Per això en Odontologia, estètica i bio-compatibles han d’anar forçosament de la mà. Hi ha dos conceptes que s’han de tenir en compte: funcionalitat i harmonia. Cal no oblidar mai que tot tractament odontològic té com a finalitat la salut. Les exigències dels pacients han estimulat grans avenços en el desenvolupament de nous materials dentals. L’aparició del Titani com a material bio-compatible, marca una nova era que desafia als tractaments tradicionals (antiquats). Ara es poden oferir restauracions de màxima estètica evitant els efectes indesitjables dels metalls, oferint, fins i tot, més resistència. Materials amb unes qualitats estètiques i funcionals comparables a les dents naturals. Les tendències actuals en odontologia estètica contribueixen a la eliminació de metalls a la cavitat bucal, evitant així possibles efectes tòxics. Els materials d’última generació resulten totalment inocus per als teixits. Les noves ceràmiques i el zirconi són biològicament compatibles.

Zincroni

La translucidesa del zirconi proporciona una vitalitat que, juntament amb la porcellana de recobriment, fa que sigui pràcticament impossible distingir una peça restaurada d’una natural. No porta aliatge de cap metall, el què significa que el risc de reaccions al·lèrgiques és nul. Es caracteritza per les seves propietats estètiques i per l’alta resistència alhora que permet obtenir el color exacte. Té una gran gamma de colors que dóna a les restauracions una caracterització totalment individual en totes les tonalitats i amb la intensitat desitjada. La possibilitat d’utilitzar una finíssima capa d’entre 0,5 mm i 1,5 mm permet realitzar pròtesis mínimament invasives.